I går skrev Effekt om att Sverigedemokraterna under veckan som gått riktat kritik mot både SMHI och Johan Rockström. Från SD:s sida menar man att myndigheten och Stockholm Resilience Centre-chefen skapar opinion i klimatfrågan snarare än tar fram kunskap och forskar.

En av dem som reagerat på Sverigedemokraternas kritik är Anders Wijkman. Han var den som ledde den parlamentariskt sammansatta Miljömålsberedningens arbete, dels med att ta fram ett förslag på ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, dels också med att ta fram en strategi för en samlad och långsiktig svensk klimatpolitik. Arbetet blev klart förra året i en uppgörelse mellan blocken, men att Sverigedemokraterna var det enda riksdagsparti som inte hade någon representant med i beredningen är något Anders Wijkman anser är olyckligt. På Twitter skriver han:

Bakgrunden till att Sverigedemokraterna inte satt med i Miljömålsberedning är att beredningen bildades av alliansregeringen i juli 2010, då SD inte satt i riksdagen.