Regeringen meddelade i helgen att Maria Wetterstrand tillsätts som särskild utredare, där uppgiften blir att analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas.

Det var i somras som regeringen släppte nyheten om att en utredare ska ta sig an frågan om hur andelen biobränslen kan öka inom flyget, där syftet är att minska de i dag ökande utsläppen från denna sektor. Först nu står det alltså klart att det blir Maria Wetterstrand – som är före detta språkrör för Miljöpartiet, men i dag fristående grön samhällsdebattör – som får det uppdraget.

Maria Wetterstrand ska dels analysera behovet av styrmedel för att främja användningen av biobränslen för flyget, dels ta fram förslag till sådana styrmedel. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2019.