Att vi på Effekt ser det positiva med vulkanutbrottet och flygstoppet har väckt en hel del uppmärksamhet. I morse var jag till exempel med i P1 Morgon och battlade med Timbros Maria Rankka om flygets framtid. Hennes argument är att det är bra med resor, därför måste vi fortsätta flyga. Mitt argument är att det inte spelar någon roll hur mycket vi vill flyga om vi inte kan flyga. Vare sig det är på grund av vulkanaska, att vi orsakar en klimatkatastrof om vi gör det eller att den olja som driver flygplanen blir för så dyr att folk inte har råd att flyga.

Det är ett klassiskt exempel på den utbredda föreställningen att fysiska realiteteter inte biter på världens globala överklass.

Det börjar nu att klarna lite mer kring klimateffekterna av vulkanutbrottet och flygstoppet. Det senaste uppgifterna tyder på att vulkanen Eyjafjallajökull spyr ut rätt mycket koldioxid, mellan 150 000 och 300 000 ton per dag, enligt en rad olika experter.

Det är dock fortfarande mindre än de utsläpp som inte görs på grund av flygstoppet: omkring 500 000 ton koldioxid per dag, enligt bland andra European Environment Agency (Guardian, AFP). På grund av att flygets utsläpp också innehåller andra växthusgaser som metan och dikväveoxid samt att utsläppen görs på hög höjd blir uppvärmningseffekten den dubbla. Det vill säga omkring en miljon ton koldioxidekvivalenter per dag. Från dessa ska räknas av utsläppen som orsakas när flyg ersätts av andra transportslag.

Sveriges totala utsläpp per dag är cirka 200 000 ton koldioxidekvivalenter.

Se också sajten Information is beautiful som kontintuerligt uppdateras med nya siffror om detta.

För övrigt: Vulkanen Eyjafjallajökull har nu drygt 20 000 fans på Facebook.

 

Bloggat: Svensson, Fogelqvist, Copyriot, Annarkia, Islandsbloggen, Jinge,

Media: VG1, 2, SVD1, 2, 3, 4, DN1, 2, 3, 4, GP