Global Focus startar i dag en tävling i att ta fram den bästa visionen av framtiden: ”En ljus och hållbar framtid där människor lever goda liv utan att skada planeten”.

Utmärkt! Precis vad som behövs.

Enligt Imagine som tävlingen heter behöver inte en klimatomställning innebära att vi måste ge upp dagens lyx och bekvämligheter. Det räcker att med att vi använder ny teknik för att lösa klimatproblemet.

Tyvärr tror jag att Global Focus i sin analys av problemet missar att det inte bara handlar om att få bort koldioxidutsläppen. Klimatkrisen är ett symtom på ett mer grundläggande problem, nämligen en tillväxtekonomi som kräver en ständigt ökat uttag av naturresurser, långt mer än vad jorden i längden kan klara av. Världsnaturfonden som ligger bakom Global Focus har varit bra på att visa detta i sin Living Planet Report. Sverige skulle enligt denna rapport behöva två extra planeter om vi ska fortsätta leva som i dag.

Även om vi med ny teknik lyckades avfossilisera Sverige (och världen) skulle vi stå inför en rad andra problem. Sinande oljereserver är det kanske största. Men det finns många andra ickeförnybara resurser som ekonomin kräver och som riskerar att ta slut eller bli för dyra att utvinna. Läs till exempel denna ambitiösa genomgång av tillgången på råvaror som indium, molybden och gallium.

Dessutom bör påpekas att ny teknik, hur bra den än är, tar lång tid att skala upp. Den överdrivna tron på elbilar som lösning på massbilismen är ett bra exempel på detta.

Det ska bli spännande att se vilka visioner som kommer in och vilken som vinner. Förhoppningsvis blir det en vision som höjer sig över technofix-nivån.