I samarbete med filmaren Tomas Boman och produktionsbolaget Andersö&Boman försöker vi – i videoform – fånga in olika delar av den omställning som vårt samhälle står inför. Filmerna består av korta intervjuer med olika personer som förklarar problemen eller föreslår sätt att hantera dem.

 

Intervjuade personer

Björn Forsberg, författare till boken Omställningens tid

Nicole Foss, grundare av finansbloggen The Automatic Earth.

Alf Hornborg, professor i humanekologi vid Lunds universitet

David Jonstad, chefredaktör på Effekt och författare till boken Kollaps – Livet vid civilisationens slut

Oscar Kjellberg, ekonom och agronom

Stina Oscarson, chef för Radioteatern

Pella Thiel, ekolog

Anders Wijkman, författare till boken Den stora förnekelsen

 

Sorterat utifrån ämne

Ekonomi

Skuldkrisen (Foss)

Tillväxt (Foss, Oscarson, Kjellberg, Forsberg, Thiel)

Pengar (Hornborg)

Finansiering (Kjellberg)

Energi

Kärnkraft (Foss)

Förnybar energi (Foss, Forsberg)

Tekniktro (Hornborg)

Ekologi

Resurskrisen (Hornborg, Jonstad, Wijkman, Forsberg, Thiel)

Omställning

Allmänt om omställning (Wijkman, Forsberg)

Kultur och psykologi (Hornborg, Jonstad, Wijkman, Oscarson, Thiel)

Bygga resiliens (Jonstad)

Kollaps (Jonstad)

 

Best of

Alf Hornborg: Maskinen – vår tids fetisch

Nicole Foss: Om det finansiella systemet och finansbubblor

Anders Wijkman: Omställning

David Jonstad: Evigt framsteg eller apokalyps

Stina Oscarson: Icke mätbara värden

 

Oscar Kjellberg: Finansiering efter oljetoppen

 

Björn Forsberg: Omställningens möjligheter

Pella Thiel: Ett meningslöst system: