Under fredagen mötte biträdande finansminister Per Bolund representanter från miljörörelsen för att samtala om regeringens senaste budgetproposition.

Effekt fanns också på plats och passade på att fråga Per Bolund om vilken roll han ser att miljöfrågorna kommer spela inför riksdagsvalet i september nästa år.

– Flygskatten kommer nog fortsätta vara kontroversiell. Samtidigt har vi sett andra skatter, exempelvis trängselskatten, som när de väl är genomförda snabbt blivit accepterade. Så jag tror att när vi har fått flygskatten på plats och folk ser att den inte innebär att samhället störtar samman så kommer den också bli en självklar del av vårt ekonomiska system.

– Men sen tror jag att ambitionsnivån i generella termer blir en viktig fråga. Vi kommer få en intensifierad hållbarhetsdebatt över huvud taget inom politiken, just för att det blir allt tydligare att världen är inne i en ny fas där vi påverkas direkt av klimatförändringarna och extremvädret.

Som Effekt tidigare skrivit om så har regeringen i budgetposten för allmän miljö- och naturvård (pdf) lagt nästan 10,8 miljarder kronor nästa år. Det kan jämföras med alliansregeringen som i sin sista budgetproposition för 2014 (pdf) la drygt 5,1 miljarder kronor på denna post.

Per Bolund säger att budgetanslagen lär bli ytterligare en fråga som kommer komma upp mycket inför valet.

– De miljösatsningar som regeringen gjort hittills har oppositionen velat skära ner med 25 procent. Centerpartiet brukar säga att det inte är hur många miljarder man satsar som avgör hur bra politik man har. Men så låter det ju inte på några som helst andra politikområden, så det där är ett argument som borde synas. Det är faktiskt viktigt hur mycket resurser som satsas på ett område och hur stort genomslag det får. Skär man bort var fjärde krona kommer det att märkas.