VattenVärld är ett projekt som växte fram ur en slumpartad vandring i
ett stycke fjällnatur våren 2010. Bilder från en kort sträcka av en
liten fjällbäck blev till en utställning som kommer att visas på
Galleri Bolin i Östersund, och till en bok som kommer att släppas
inför vernissagen den 7 maj 2011. Stefan Edman skriver texten i boken
– om sambanden mellan den lilla vattenvärlden i fjällbäcken och den
stora, globala.
Dessutom kommer ett seminarium om vatten- och klimatfrågor att ordnas
– troligt datum den 12 maj – där en rad aktörer sluter upp som
medarrangörer.
Jag som tagit bilderna och initierat detta heter Hans Månsson och är
frilansande journalist och fotograf. Se några av bilderna på min
blogg, http://vattenvarld.st