Många arter av vildbin är i dag hotade, vilket bland annat beror på förändringar i landskapet och brist på blommande ängar.

Ett enkelt sätt att hjälpa situationen något är att bygga fler bihotell. Naturskyddsföreningens kampanj bivänlig.nu har hittills resulterat i att nästan 3 300 bihotell byggts eller satts upp runt om i landet, för att sedan också ha registrerats på föreningens hemsida.

Enligt Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, har entusiasmen och engagemanget varit över all förväntan. Målet är 5 000 bihotell, och i ett pressmeddelande säger hon att det finns vissa platser där mer hjälp just nu behövs.

– Att vi kan bidra med kunskap om vilda bin till forskningen gör det extra angeläget att så många som möjligt i hela Sverige hjälper till. Det är glest med bihotell i många kommuner. Vi hoppas att invånare där och i de län där det inte finns så många bihotell – Västerbotten, Norrbotten och Värmland – nu antar utmaningen och bygger fler. Även de vildbihotell som inte blir bebodda ger viktig information.

******

Läs också: Stefan Sundström: ”Go bananas med borren i trädgården”