Hur mycket vet du om kolcykeln egentligen? Gör testet här ovanför och bli – eventuellt – lite förvånad innan du läser vidare.

Okej, det här ”testet” är kanske lite förutsägbart efter en stund, men poängen kvarstår: Trots att långt fler kolatomer faktiskt lagras i marken än i luften och skogen tillsammans är det ofta roligare att prata om tekniska lösningar än att börja fundera över hur vi använder mark och hur jordbruket borde anpassas och förändras.
(På Soil Carbon Coalition, som har gjort testet, finns en bra figur som visar hur fördelningen i upptag mellan luft/biomassa och jord ser ut.)

Självklart måste man fundera över tekniska lösningar, minskningar av utsläpp och förändring av vanor också, men den ofta bortglömda insikten om att marken som vi står på faktiskt tar hand om en stor del av kolcykeln är viktig.
Markpoängen kommer till exempel fram i en färsk rapport om etanolens egentliga miljöeffekter från Expertgruppen för miljöstudier.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet konstaterar rapportförfattaren Sören Wibe att etanolen, som för bara några år sedan pekades ut som framtidens transportbränsle, i själva verket ger upphov till mer utsläpp än bensinen. Detta eftersom odlingen av råvaror till etanolen tränger undan odling av mat eller foder. ”När den amerikanske bonden sänder sin majs till etanolfabriken istället för att exportera den som djurfoder, så kompenserar hans afrikanske kollega detta genom att röja bort lite regnskog för att ge sin boskapshjord nya betesmarker.”, skriver Sören Wibe. Följden blir marker som inte längre binder kolet på samma sätt som en regnskog gör.

Ständigt denna besvärande påminnelse om att allt hör ihop. Drar vi i en tråd rister det i hela väven – men på både gott och ont. Att jordarna fungerar bra motverkar inte bara klimatförändringarna. Jord som binder kolatomer väl ger också mark som kan föda fler och inte behöver gödas med konstgödsel, som i sin tur ger upphov till ytterligare utsläpp. Att ta hand om marken gör också att den kan klara av större vattenmängder och man kan därigenom undvika översvämningar.