Värnamo kommun och Jönköpings länstrafik har beslutat sig för att köpa in fyra elhybridbussar. Fordonen kommer drivas med förnybar el cirka 70 procent av körtiden och förnybart HVO-bränsle resten av tiden.

Satsningen innebär att all kollektivtrafik i tätorten från och med i höst kommer att ske med elektrifierade bussar, vilket bland annat förväntas leda till mindre buller och koldioxidutsläpp, samt bättre luftkvalitet.

– Vi är glada att kunna göra den här satsningen då det visar på de möjligheter som finns att ligga i framkant vad gäller teknik även om man befinner sig utanför de tre storstadsregionerna säger regionrådet Rune Backlund (C), i ett pressmeddelande.

Målet i Värnamo är att fyrdubbla antalet resor med kollektivtrafiken under en treårsperiod. Ordern på de nya fordonen har gått till Volvo Bussar och det blir ABB som ska leverera själva laddstationen.