FN:s miljöprogram, Unep, presenterade i veckan sin årliga rapport: The Emissions Gap Report.

Här går Unep igenom vad världens länder lovat på klimatområdet och jämför det med de utsläppsminskningar som krävs för att den globala medeltemperaturhöjningen ska kunna hållas under två grader Celsius.

Unep konstaterar att alldeles för lite fortfarande görs:

World is still heading for temperature rise of 2.9 to 3.4℃ this century, even with Paris pledges.

Unep konstaterar också att utsläppen av växthusgaser år 2030 ser ut att bli många miljarder ton över den gräns som krävs för att hålla medeltemperaturhöjningen under två grader.

2030 emissions will be 12 to 14 gigatonnes above levels needed to limit global warming to 2℃

I förordet till rapporten skriver Erik Solheim och Jacqueline McGlade, Uneps verkställande direktör respektive forskningschef, vad detta rimligen borde innebära:

So, we must take urgent action. If we don’t, we will mourn the loss of biodiversity and natural resources. We will regret the economic fallout. Most of all, we will grieve over the avoidable human tragedy; the growing numbers of climate refugees hit by hunger, poverty, illness and conflict will be a constant reminder of our failure to deliver.