Filmvisning och diskussion om Awafolkets svåra situation i konfliktzonen vid gränsen mellan Ecuador och Colombia, men också om samarbetet över gränsen för att stärka ursprungsfolkens organisationer. Värdorganisation: Jordens Vänner

https://www.facebook.com/varldenharfeber