”Nowadays, people know the price of everything and the value of nothing” skrev Oscar Wilde 1891. Vad hade han tänkt om han levt i dag?

Den amerikanska journalisten och författaren Raj Patel har inte svaret på det, men i sin nya bok The Value of Nothing dyker han ner i orsakerna till varför vi värderar fel saker så högt och rätt saker så lågt.

Här är en catchy trailer för boken:

Se mer av Raj Patel på Revolving Doors.