Stora delar av miljörörelsen i Sverige har de senaste dagarna riktat hård kritik mot Skogsstyrelsen och dess generaldirektör Herman Sundqvist, detta efter beskedet att myndigheten tänker ta en paus på obestämd tid då det gäller inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.

Som Effekt skrivit om har bland annat Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, Greenpeace, Fältbiologerna och Birdlife Sverige varnat för att särskilt skyddsvärd och känslig skog nu riskerar att avverkas.

Jens Holm, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, är även han orolig för vad beslutet kan komma att innebära. I veckan lyfte han därför frågan till regeringsnivå.

I en interpellation till miljöminister Karolina Skog (MP) skriver Jens Holm:

Vänsterpartiet anser att Skogsstyrelsens beslut är oacceptabelt med nuvarande premisser. Vi ifrågasätter inte att det föreligger svårigheter för myndigheten att tillämpa begreppet i området. Men att därifrån ge skogsbruket ansvaret för dessa områden, med höga värden för växt- och djurliv, är historielöst och många steg tillbaka för de landvinningar vi i Sverige trots allt uppnått i naturvårdsarbetet. Det är därutöver ett beslut som ensidigt gynnar skogsbrukets ekonomiska intressen. En mängd områden med lämpliga livsmiljöer för hotade arter riskerar nu att avverkas.

Jens Holm har även lämnat in en interpellation till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) där han bland annat frågar statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att försäkra sig om att skyddsvärd skog inte avverkas som ett resultat av Skogsstyrelsens införande av paus för all inventering och avgränsning av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige?

Något datum för när riksdagsdebatterna kommer ske är ännu inte bestämt.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 1/2017, som har tema: flyg

_______________