Effekt intervjuade nyligen professor Johan Rockström med anledning av det förslag som han riktat till den regering som kommer bildas efter riksdagsvalet i september.

Hans förslag är följande:

Inom ramen för den nya svenska klimatlagen, bör nu en vetenskaplig kommission omedelbart sättas upp för att uppdatera Sveriges utsläppsminskningsmål. Det finns starkt vetenskapligt stöd för att dagens mål – netto-noll utsläpp 2045, inte räcker.

För att ta reda på om det finns något stöd för denna idé så har Effekt frågat ett antal aktörer om hur man ser på detta. Bland annat har frågan gått till alla riksdagspartier som satt med i Miljömålsberedningen, vilket var där man under 2016 kom överens om det långsiktiga målet om netto-noll i utsläpp till år 2045.

 

Jonas Sjöstedt är partiledare för Vänsterpartiet.

Hur ser Vänsterpartiet på förslaget från Rockström om att sätta upp en vetenskaplig kommission i syfte att uppdatera Sveriges utsläppsminskningsmål? Och hur ser Vänsterpartiet på Rockströms slutsats att det svenska klimatmålet kommer behöva skärpas för att vara i linje med Parisavtalet?

Vänsterpartiet ställer sig bakom Rockströms förslag att, inom ramen för den nya svenska klimatlagen, tillsätta en vetenskaplig kommission. Vi delar även hans slutsats att Sverige måste skärpa sitt klimatmål för att vara i linje med Parisavtalet.

Vi har i riksdagen föreslagit ett skarpare klimatmål men inte fått gehör för det. Vi är övertygande om att en vetenskaplig kommission landar i slutsatsen att en kraftig ambitionshöjning är nödvändig.

Klimatmålen måste gå före kortsiktiga vinstintressen. En större andel av ekonomin, genom till exempel införande av miljonärsskatt, behöver flytta pengar för privat konsumtion till gemensamma klimatinvesteringar. När en större andel av ekonomin går till gemensamma investeringar och välfärd i stället för ökad privat konsumtion för de som redan har mest blir det enklare att minska utsläppen i nödvändig takt med begränsad uppvärmning till 1,5 grader.

______

Effekt kommer fram till valet den 9 september att presentera fler aktörers tankar kring detta förslag.

Läs också: