Det var överfullt när Tim Jackson föreläste i Malmö i går kväll. Jag gissar att det blir trångt även ikväll på ABF-huset kl 18, så det är klokt att vara där i tid om man vill vara säker på att få plats.

Tim Jacksons bok Välfärd utan tillväxt som kom ut på svenska i förra veckan har hittills recenserats och kommenterats i en handfull tidningar. Jag blir inte särskilt förvånad över de flesta ger boken ett väldigt sval mottagande. I frågan om klimat- och resurskrisen har Sverige (liksom på så många andra områden) utvecklat en kvävande självgodhet. Det spelar ingen roll hur väl Tim Jackson argumenterar för det självklara i att det finns fysiska gränser för den ekonomiska tillväxten, reaktionen blir ändå densamma: Inget kan rimligen hota den svenska succén av miljöhänsyn i kombination med tillväxtfinansierad välfärd. Hade den gjort det skulle många tvingas att ändra sin självbild radikalt.

Så här skriver till exempel Pär Fagerström i Dalarnas Tidning, som tycker att Tim Jackson är fundamentalistisk:

”Men det troliga är ändå att vi kommer att se en medelväg – en teknikutveckling som allt kraftigare håller tillbaka tillväxtens miljöbelastning, parat med en förändrad livsstil hos allt fler. Och bäggedera kommer, säkert, att underblåsas av en stat som i ökande grad stiftar lagar och riggar skatter med ”grön” profil. Plus entreprenörer som finner nya energi- och resurssnåla lösningar.”

Åh, så skönt det måste vara att ha en tekniktro i paritet med en treårings tro på jultomten.

Sydsvenskan skrev i helgen sin huvudledare om Tim Jacksons bok. De gör inte ens några försöka att bemöta argumentationen mot tillväxtsamhället. De konstaterar bara att ”den tillväxtsträvande samhällsmodell som Jackson vill överge har under senare sekler radikalt förbättrat människors välstånd och hälsa i världen”. Och eftersom Sydsvenskans ledarredaktion vill fortsätta att leva i detta välstånd så måste tillväxtekonomin få ha sin gång. Frågan är om fysikens lagar (det finns bara en planet) bryr sig om vad ledarredaktionen vill.

Kristianstadbladets Peter Viktorsson avfärdar boken eftersom den inte kommer med ett färdigt politiskt program för hur vi ska lösa tillväxtdilemmat.

Den enda genuint positiva recensionen hittills står att läsa i Hallandsposten där Peter Skoog skriver:

”Det vore naivt att påstå att ”Välfärd utan tillväxt” har alla svar. Likväl är den en av de få böcker jag lagt ifrån mig fullt förvissad om att läsningen gjort mig till en klokare människa. Den borde vara obligatorisk läsning för alla politiker och ett måste för alla som söker efter en trovärdig vision för ett långsiktigt hållbart samhälle.”

Andra recensioner: Borås tidning, Smålandsposten, Expressen