Här är Vetenskapsnyheternas inslag om personliga utsläppskvoter. I inslaget intervjuas bland annat de båda britterna David Fleming och Matt Prescott som besökte Sverige i samband med det seminarium om personliga utsläppskvoter som Effekt medarrangerade i riksdagen i maj.

I slutet av inslaget redovisas en undersökning som säger att 36 procent är för ett system med personliga utsläppskvoter. Jag tycker det låter som en ganska hög siffra för att vara ett rätt okänt system. Men jag kan tänka mig att en och annan tolkar det som att stödet är lågt. Det som är lite olyckligt är att olika alternativ inte ställs mot varandra. Att 63 procent hellre skulle slippa personliga utsläppskvoter är förståeligt. Frågan är hur de valt om alternativet hade varit en höjd koldioxidskatt som motsvarar en dubblering av bensinpriset?

En nerkortad version av inslaget gick också i Rapport.