Fortfarande går det för långsamt med att få ned utsläppen för att Sverige ska nå klimatmålen. Det menar Naturvårdsverket som i dag presenterar preliminär utsläppsstatistik för 2017.

De klimatpåverkande utsläppen inom Sveriges gränser var under året 52,2 miljoner ton, vilket innebär en minskning med 1,4 procent jämfört med 2016.

− Resultaten visar att Sverige behöver ta ett gemensamt ansvar för att snabbt minska utsläppen, säger Anna-Karin Nyström, chef för Naturvårdsverkets klimatmålsenhet, i ett pressmeddelande.