Ny statistik för januari till mars detta år visar att det inom Sveriges gränser släpptes ut 13,7 miljoner ton växthusgaser, omräknat i koldioxidekvivalenter. Det motsvarar en minskning med drygt två procent jämfört med det första kvartalet 2016.

Enligt Naturvårdsverket, som tagit fram siffrorna, beror utvecklingen främst på minskad användning av fossila bränslen för el och fjärrvärme.

SCB, som mäter lite annorlunda och beräknar utsläppen från svenska ekonomiska aktörer både i Sverige och i andra länder, beräknar utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin till 16,3 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning med 0,5 procent jämfört med samma period förra året.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 3/2017, som kommer i september och som har tema: visioner

_______________