Sedan några år tillbaka har det varit den så kallade Sverigeförhandlingen som haft regeringens uppdrag att ta fram förslag på hur bygget av höghastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö ska gå till.

I går överlämnade Sverigeförhandlingen sin slutrapport till regeringen och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Bland annat föreslås här att höghastighetsjärnvägen ska byggas för tåg som kan köra i 320 km/h. Då blir  restiden Stockholm–Göteborg två timmar och Stockholm–Malmö två och en halv timmar. Utbyggnaden bör också ske snabbt så att båda sträckorna kan vara färdigställda runt år 2035. För att bekosta det hela föreslås lånefinansiering via Riksgälden.

I utredningen poängteras att en höghastighetsjärnväg minskar trycket på de gamla banorna som i dag trafikerar sträckorna. Möjligheten att nå de svenska klimatmålen ökar därmed eftersom mer gods kommer kunna fraktas på järnväg totalt sätt, samtidigt som tåget blir ett ännu bättre alternativ till flyget.

−Höghastighetsjärnvägen är ett viktigt bidrag för att Sverige ska vara koldioxidneutralt 2045, säger Catharina Håkansson Boman, från Sverigeförhandlingen, i ett pressmeddelande.

Utredningen hamnar nu på regeringens bord för bedömning om hur frågan ska tas vidare.