Regeringen tillsatte i februari förra året Maria Wetterstrand som särskild utredare för att analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas för att minska utsläppen.

I går överlämnade Maria Wetterstrand den färdiga utredningen (pdf) till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP). Huvudförslaget här är att allt flygbränsle som tankas i Sverige ska omfattas av en reduktionsplikt. Det innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från flygbränsle genom inblandning av biodrivmedel. Till en början handlar det om ungefär en procents inblandning år 2021, och tanken är sedan att detta successivt ska öka för att motsvara omkring 30 procents inblandning år 2030.

– För att klara klimatutmaningen måste vi drastiskt minska utsläppen från transportsektorn. Flygets utsläpp ökar, framförallt från utrikes resor. Biodrivmedel är en viktig pusselbit för att minska utsläppen, säger Maria Wetterstrand, i ett pressmeddelande.

Fler åtgärder behöver alltså sättas in framöver. En sak som lyfts fram i utredningen är att brist på övergripande politiska mål kan hindra utvecklingen mot ett fossilfritt flyg.

Utredningen anser sammanfattningsvis att det är problematiskt att flygets klimatpåverkan inte på något tydligt sätt omfattas av riksdagsbundna politiska mål.

I utredningen föreslås därför att det bör bli Miljömålsberedningen som ges i uppdrag att ta fram tydliga mål för flygets utsläpp. Miljömålsberedningen ska nämligen, enligt 73-punktsöverenskommelsen (pdf) mellan S, C, L och MP, få i uppdrag att bereda frågan om mål för just konsumtionsbaserade utsläpp.

Enligt utredningen och Maria Wetterstrand bör det långsiktiga målet för flyget vara 100 procent förnybara drivmedel med låga livscykelutsläpp till år 2045.