Regeringen har beslutat att ge Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur ett förbud mot utvinning av uran i Sverige bör utformas.

Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget senast den 15 september i år. Enligt regeringen är målet sedan att lämna en proposition till riksdagen under 2018.

−Det är viktigt att vi är tydliga med att Sverige tar omställningen till förnybar energi på allvar. Det här beslutet ger en tydlig signal om att vi i Sverige är beredda att gå före och vara ett internationellt föredöme, säger miljöminister Karolina Skog (MP), i ett pressmeddelande.

I dag finns inga aktiva urangruvor i Sverige. Men Sveriges Geologiska undersökning, SGU, skriver:

De mörka alunskiffrarna är de yngsta fyndigheterna, och också de som innehåller de största samlade uranmängderna i Sverige. De förekommer i större mängd i fjällkedjans randområden, Skåne, Billingen i Västergötland, Östergötland, Närke och på Öland.

Uran används som bränsle i kärnkraftverk och har därför kommit att bli en av våra mest omdiskuterade råvaror, skriver myndigheten vidare.

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 2/2017, som har tema: vatten

_______________