I samband med att Moderaterna i dag publicerade en ny rapport om partiets klimatpolitik så var partiledaren Ulf Kristersson inbjuden att tala om just dessa frågor för studenter vid Handelshögskolan i Stockholm.

Effekt har tidigare skrivit om ett av Moderaternas förslag kring hur flygets klimatpåverkan ska kunna minska, där partiet vill få till en omförhandling av Chicagokonventionen från 1944 som i dag hindrar beskattning av flygbränsle för den internationella luftfarten. Trots att myndighetsexperter i Sverige menar att detta är en orealistisk väg framåt – och trots att dåvarande finansminister Anders Borg (M) sågade ett liknande förslag redan 2011 – så ser Moderaterna i dagsläget detta som en av de mest effektiva åtgärderna att sätta in. I den nya rapporten skriver därför partiet att man lovar:

• Ta en aktiv roll för att driva på för en omförhandling av Chicagokonventionen, i syfte att sluta en global överenskommelse om en nationell minimiskatt på flygbränsle.

Ulf Kristersson, som tidigare gjort klart att den nyligen införda svenska flygskatten ska avskaffas redan den 1 januari nästa år om partiet kommer till makten efter riksdagsvalet i september, sa under sitt tal på Handelshögskolan dock att han själv inser att ”det kommer ta oändligt lång tid” att omförhandla Chicagokonventionen.

Effekt passade på att fråga moderatledaren om just detta.

Du sa till eleverna att det kan ta en oändlighet att omförhandla Chicagokonventionen. Kan du precisera det lite?

– Hur lång en oändlighet är?

Ja. Och när du tror att man i så fall skulle kunna ha en omförhandlad Chicagokonvention på plats?

– Jag sa det mest för att säga så här: Det finns en frustration i det internationella samfundet i att det i dag tar lång tid att göra internationella förändringar. Det har vi sett på nära håll i EU-samarbetet, i en massa olika frågor. Den frustrationen måste man svälja och ändå ta sig an uppgiften med gott humör. För det finns inga alternativ helt enkelt. Alternativet för ett land i norr kan inte vara att stänga oss från omvärlden om man inte kan flyga dit. Det är helt orimligt.

– Därför måste vi se till att med all kraft ägna vår möda åt att förändra internationella konventioner. Det där är extra viktigt för små länder, som måste gå ihop med andra länder för att lyckas med detta. Jag vill vara så otroligt mån om att Sverige ska ha en stark röst i de här internationella sammanhangen. Och då är Chicagokonventionen en sådan viktig överenskommelse.

_______

Moderaternas nya rapport, Klimatpolitik för hoppfulla (pdf), finns att ladda ned här.