I och med att Vänsterpartiet i dag gjorde klart att man släpper fram en regering bestående av S och MP med stöd av C och L, så ser det utkast till sakpolitisk överenskommelse (pdf) som presenterades av dessa fyra partier i förra veckan ut att bli verklighet.

En av punkterna i överenskommelsen gäller åtgärder för att ”minska flygets klimatpåverkan”. Här står bland annat:

Krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle ska införas. Ett förslag om miljöstyrande start- och landningsavgifter ska tas fram. En hög inblandning av hållbart förnybart bränsle ska ges ekonomiska incitament. När ett system för flygbränsleskatt finns på plats bör det ersätta dagens biljettskatt på flyget.

För flyget väntar nu därför tuffare tider. Flygskatten som infördes förra året blir alltså kvar, i alla fall tills det att ett nytt system kan införas där skatten läggs på själva bränslet i stället för som i dag, på flygstolen i kombination med resans längd. Nya krav på inblandning av biodrivmedel, eller så kallad reduktionsplikt, är dessutom att vänta enligt överenskommelsen, precis som miljöstyrande start- och landningsavgifter. Sedan tidigare ingår flyget inom Europa även i EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS, och om två år är det tänkt att det internationella regelverket CORSIA ska börja gälla, som innebär att det internationella flyget måste köpa utsläppskrediter för de koldioxidutsläpp som överstiger 2020 års nivåer.

Fredrik Kämpfe, branschchef på Svenska Flygbranschen, skriver på Twitter med anledning av partiernas överenskommelse, att det är:

en ganska allvarlig situation vi har framför oss med risk för ”multibeskattning”: flygskatt, reduktionsplikt, ETS och CORSIA. Och det är ju helt omöjligt.

 

Nyligen kunde Transportstyrelsen (pdf) berätta att runt 690 000 färre passagerare flög från svenska flygplatser under perioden april–september 2018, jämfört med vad Transportstyrelsen prognostiserade hösten 2017. Det lägre antalet passagerare beror enligt Transportstyrelsen ”sannolikt till viss del på flygskatten, men också på andra faktorer såsom naturliga upp- och nedgångar på flygmarknaden samt nedlagda flygbolag”.