Införandet av flygskatten den 1 april i år gör att Transportstyrelsen nu sänker sin prognos över flygtrafiken.

Enligt höstens prognos förväntades antalet avresande passagerare från svenska flygplatser öka med fem procent under 2018. Den siffran justeras nu ned till 2,6 procent.

Det här ligger också i linje med den utredning (pdf) om flygskatten som togs fram 2016, där det framgår att ”en skatt på flygresor bedöms minska ökningen av antalet avresande passagerare, men ökningen kommer ändå att fortsätta”.

Transportstyrelsen beräknar nu att den genomsnittliga ökningen de kommande åren kommer ligga på runt tre procent. Det innebär närmare 28,7 miljoner avresande passagerare 2024, jämfört med 23,4 miljoner under 2017.