EU:s fiskeministrar beslutade i går om vilka kvoter som ska gälla för fisket i Östersjön under 2017.

Förhandsdiskussionerna har till stor del handlat om vad som ska gälla för de två bestånden av Östersjötorsk, där framför allt det västra beståndet befinner sig i en kritisk situation efter decennier av överfiske och dålig förvaltning.

Förslaget från EU-kommissionen var att torskfisket i det västra beståndet skulle minska med hela 88 procent jämfört med 2016, och det östra beståndet med 39 procent.

Kommissionen förklarade det så här:

The scientific advice received earlier this year recommended severe reductions in fishing to help these stocks recover from their currently very low levels.

Men EU:s fiskeministrar verkar inte ha lyssnat på forskarna eller på EU-kommissionen denna gång. I stället beslutade man att torskfisket i västra Östersjön bara ska minska med 56 procent nästa år medan minskningen i de östra delarna blir 25 procent.

Inte oväntat kritiseras nu beslutet från flera håll.

Greenpeace kommenterar i ett mejl till Effekt:

1. Den vetenskapliga rådgivningen anger att man kan fånga 917 ton torsk från västra beståndet nästa år.
2. Rådet beslutade i går kväll att kvoten ska bli 5 597 ton. Det är 610 procent högre!

Den internationella miljöorganisationen Oceana, som arbetar med frågor som rör skydd av havsmiljöer, vill se en tillfällig stängning av allt torskfiske i västra Östersjön så att beståndet ges möjlighet till återhämtning. Lasse Gustavsson, vd på Oceana Europa säger i ett pressmeddelande med anledning av gårdagens EU-beslut:

– By deciding to continue overfishing, ministers not only risk environmental collapse but also ignore the potential growth for all fishing communities along the Baltic coast that depend on this iconic fish.

Fiskesekretariatet, Fishsec, en organisation som arbetar för att skydda och restaurera marina ekosystemtjänster med fokus på Östersjön, skriver i en kommentar:

We have serious concerns that these decisions unnecessarily increase the risk of the commercial collapse of these cod stocks and represent a threat to the long-term viability of local fishing communities. At this point in time with the data and knowledge available, every alarm bell should be ringing.