I torsdags stod det klart att Greenpeace och Natur og ungdom förlorade mot den norska staten i Olso tingsrätt.

Miljöorganisationerna lämnade 2016 in en stämning efter att Norge öppnat upp för ny gas- och oljeutvinning i Barnets hav. Detta ansåg organisationerna stred mot paragraf 112 i Norges grundlag, som bland annat talar om att staten har ett ansvar för att värna om naturen och hälsan för framtida generationer.

Tingsrätten ser visserligen att paragraf 112 kan användas i ett sådant här fall (”Grunnloven § 112 er en rettighetsbestemmelse i seg selv”), men menar samtidigt att det är utsläppen i Norge som man i så fall ska ta hänsyn till, inte de fossila bränslen som utvinns i Norge och som sedan går på export till andra länder.

Ingrid Skjoldvær, från Natur og Ungdom, kommenterar i ett pressmeddelande:

– Vi er uenige med denne dommen. Klimaet tåler ikke mer olje. Det er klimaforskerne krystallklare på. Den norske oljepolitikken svikter min generasjon og truer min framtid. For oss er det klart at staten bryter Grunnloven og vår rett til sunt miljø. Tingretten legitimerer en navlebeskuende klimapolitikk som ser bort fra at klimakrisa ikke kjenner landegrenser.

Det är än så länge oklart om domen kommer att överklagas.