Denna sida uppdateras kontinuerligt

 

Evig ekonomisk tillväxt på en begränsad planet – är det möjligt?

Allt fler når insikten att den rika världen har kommit till en punkt där tillväxt inte längre vare sig är särskilt önskvärd eller ens möjlig. Frågan är hur man ska hantera denna insikt. Vårt samhälle är beroende av ekonomisk tillväxt. Det nuvarande ekonomiska systemet har i princip bara två lägen: expansion eller kollaps. Går det att göra en övergång från den nuvarande tillväxtekonomin till en hållbar ekonomi?

Och i så fall hur kommunicerar man detta i ett debattklimat där tillväxten ses som något självklart gott av stora delar av samhället?

På denna sida samlar vi rapporter, boktips, artiklar och andra resurser om tillväxten som problem och möjligheterna som öppnas med en hållbar ekonomi.

Alla inlägg på Effektbloggen om tillväxt.

Den galna hamsterekonomin är en kortfilm från New Economics Foundation som med hjälp av en hamster beskriver tillväxtens inneboende problem:

 

 

Rapporter och böcker

Prosperity without growth av Tim Jackson. En av de mest läsvärda böckerna om tillväxtens gränser och idéer om en hållbar ekonomi. Prosperity without growth dissikerar också föreställningen att det går att skapa ”grön tillväxt” genom att öka tjänstekonsumtionen på bekostnad av varukonsutmionen. Finns nu på svenska som Välfärd utan tillväxt.

Boken är ursprungligen skriven som en rapport på uppdrag av brittiska regeringens hållbarhetskommission. Rapporten går att ladda ner gratis här. Läs ett utdrag här.

 

Growth isn’t possible av Andrew Simms, Victoria Johnson och Peter Chowla. Denna rapport från New Economics Foundation i Storbritannien beskriver varför tillväxt är en omöjlighet. Dels av klimatskäl, dels av skälet att den billiga oljan i världen är på väg att sina.

Rapporten drar också kort igenom tillväxtkritikens historia, från John Stuart Mill och fram till i dag.

Rapporten går att ladda ner här.

Krönika av Andrew Simms i vilken han menar att tillväxten verkar ha blivit en ny religion för världens ledare.

 

Jämlikhetsanden av Richard Wilkinson och Kate Pickett. Beskriver varför jämlika samhällen är bättre än ojämlika och hur detta hänger ihop med tillväxtekonomin. Wilkinson och Pickett menar att tillväxten har gjort att politiker inte har behövt bry sig om att skapa jämlikhet och citerar högerekonomen Henry Wallich:

”Tillväxt är ett surrogat för jämlikhet i inkomst. Så länge det finns tillväxt, finns det hopp, som gör att inkomstskillnader kan tolereras.”

I ett samhälle utan tillväxt blir ökad jämlikhet en nödvändighet. Se bloggposten Jämlikhet vs tillväxt.

Intervju med Richard Wilkinson i Sveriges Radio-programmet OBS.

 

Andra rapporter och böcker

Svenska

Keynes barnbarn av Christer Sanne. Lättläst och tydligt om konsumtionssamhället systemfel och vägen mot ett hållbart samhälle. Läs första kapitlet här.

Tillväxtens sista dagar av Björn Forsberg. Akademisk kritik av tillväxten. Finns nu i en uppdaterad upplaga.

Vår beskärda del. En lösning på klimatkrisen av David Jonstad. En uppgörelse med konsumtionsamhället och tillväxtjakten. Diskuterar också hur en hållbar ekonomi och ett hållbart samhälle skulle kunna se ut. Läs ett utdrag ur boken här.

Tillväxt till döds av Stellan Tengroth. Pedagogisk förklaring av tillväxtens gränser.

Engelska

Growth isn’t working från New Economics Foundation. Om varför ökad global ekonomisk tillväxt är ett dåligt sätt att utrota fattigdomen på.

Beyond growth av Herman Daly. En klassiker i sammanhanget. Kärnfull och tung teoretisk tillväxtkritik från före detta Världsbanks-ekonomen Herman Daly.

The Growth Illussion av Richard Douthwaite. Visar vad som händer med samhällen som sätter tillväxt som högsta politiska mål.

 

Artiklar

Välstånd utan tillväxt av David Jonstad. Intervju med Tim Jackson i tidskriften Tvärdrag.

I artikeln De uppskjutna problemens era jämför Rikard Warlenius 1970-talets Tillväxtens gränser med 2000-talets Prosperity without growth. Ger en god överblick av tillväxtkritiken. Publicerad i tidningen Röda Rummet.

This is about us av George Monbiot. Striden står inte längre mellan konservativa och liberala. Eller mellan reaktionärer och progressiva. Striden står numer mellan ”expanders” och ”restrainers”; de som är emot alla former av begränsningar och de som tror att vi måste leva inom planetens gränser.

How our economy is killing the Earth, temanummer om tillväxt av New Scientist.

Decoupling Demystified på bloggen Steady State Revolution. Slår på föreställningen att det går att expandera ekonomin utan att samtidigt öka resursförbrukningen.

Adbusters temanummer ”Kick it over” om ekonomi.

 

Organisationer/hemsidor/nätverk

Steg 3, svenskt nätverk för tillväxtkritik

Centre for the Advancement of the Steady State Economy, CASSE

Degrowth.net

Wiki om tillväxtkritik, Degrowthpedia

 

Bloggar

NEF Tripple Crunch Blog

Steady State Revolution

CASSE blog

Beyond Growth

Postgrowth

Make Wealth History

 

Twitter

#Degrowth

#Postgrowth