Londons finansdistrikt.

 

Jag har bara varit två dagar i London, men har hunnit träffa en rad personer som ger allt för att få till den förändring som vi måste ha. De säger upp sig, byter jobb, går ner i tid och/eller jobbar kvällar och helger för att organisera den rörelse som sätter punkt för business as usual och en startpunkt för ett annat, verkligt hållbart, samhälle.

Bakom deras positiva och entusiastiska utstrålning skiner hopplösheten igenom. Hur fan ska vi klara av det här när de allra flesta inte orkar bry sig om att vi är max några år från skenande klimatförändringar?

Företrädare från Ställ om/transition-rörelsen är bra på att förklara problemet med klimathotet och oljetoppen, men pratar mindre ofta om de underliggande ekonomiska orsakerna till dessa kriser. Medvetenheten om detta finns förvisso – flera Ställ om-städer har lanserat egna valutor som ett sätt ta kontroll över ekonomin – men att utmana tillväxtparadigmet verkar många uppleva som övermäktigt.

Jag förstår varför.

Tillväxtideologin dominerar så totalt våra samhällen och det är ekonomerna som sätter ramarna för vad som är möjligt. Kräver vetenskapen utsläppsminskningar som leder till mindre ekonomisk tillväxt – strunta i vetenskapen!

Den svenska regeringens ”Expertgrupp för miljöstudier” har i dag släppt en ny rapport inför klimatmötet i Köpenhamn i december, skriven av två amerikanska professorer. Två av deras förslag är talande exempel på hur tillväxtideologin står över allt annat.

1. Flyktklausul för länder. Ett land som skriver under ett nytt klimatavtal om utsläppsminskningar kan, mot böter, få slippa att fullfölja sina utsläppsminskningar. Om det blir för dyrt.

2. Sätta utsläppsmål i förhållande till BNP. Det här är en utgångspunkt som den svenska regeringen ofta har. I stället för att räkna utsläppsminskningar i absoluta tal föreslår rapportförfattarna att varje land minskar utsläppen i förhållande till dess tillväxt. Alltså: ju högre tillväxt, desto mer utsläpp tillåts.

Kanske dags att sparka ut ekonomerna från klimatförhandlingarna?