Framtidsjorden i samarbete med bl a Biskops Arnö ordnar en seminarieveckan fokuserande pä naturens läkande krafter kontra tekniskt enfaldiga lösningar. Se www.framtidsjorden.se