Efter nästan tio års kamp för att få frågan om skattelättnad för andelsägd förnybar elproduktion prövad, kom i veckan äntligen beskedet. Nu snabbutreder regeringen möjligheterna att ge rättvisa villkor även för de som bor i lägenhet att delta i energiomställningen. Men det är bråttom.

Bakgrunden är den gräsrotsrörelse som inleddes i början av 2000-talet då möjligheten öppnades för vanliga elkonsumenter att genom vindkraftskooperativ själva investera i förnybar energi för att täcka sin egen elförbrukning. Rörelsen växte under ett par år, inte minst mot bakgrund av en vilja att själv kunna delta i omställningen mot ett hållbart samhälle. Rörelsen fick ett tvärt slut i och med att Skatteverket gjorde en nytolkning av lagen och ansåg att kooperativen skulle uttagsbeskattas. Deras syn tog vare sig hänsyn till bakomliggande investeringar eller miljöaspekter.

Såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet gick till val 2014 med ett löfte om att införa skattereduktion för andelsägd förnybar el. Trots det har utredningen varit kantad av omstarter och flera års förseningar. Nu står vi snart inför en ny valrörelse. Tidsaspekten är viktig av flera skäl.

För det första är klimatutmaningen akut och åtgärder för att både hindra och lindra dess konsekvenser brådskar. Sedan hösten 2015 har varje efterföljande månad slagit nya värmerekord. Att ställa om energisystemet är helt avgörande, men starten för en svensk medborgardriven ”Energiwende” har varit trög. Med regelförenklingar och rekordstora stöd för framförallt solenergi, finns all anledning att vara optimistisk om att antalet prosumenter nu kommer att växa. Men för att det ska bli ett tillräckligt tryck i omställningen, behöver möjligheten att delta i den också erbjudas medborgare utan egna tak eller tomter för elproduktion. En sådan möjlighet ger andelsägande i förnybar energi. Det är inte rimligt att boendeformen sätter begränsningar för svenskarnas klimatengagemang.

För det andra kan främjande av andelsägd förnybar energi bli en livräddare för de tidiga, ofta mindre, investerare som i dag är hårt pressade av det låga elcertifikatpriset. Skattereduktionen kan skapa en ekonomiskt driven efterfrågan på andelar, vilket innebär att exempelvis lantbrukaren som investerat i ett vindkraftverk på gården kan sälja hela eller halva sitt vindkraftverk till en lokal andelsförening och på detta sätt få in kapital och rädda anläggningen. Mångfalden av aktörer och investerare har haft stor betydelse för den snabba utbyggnaden av förnybart i Sverige, och är fortsatt helt avgörande för acceptansen för fortsatt energiomställning. I början av 2009 var omkring tio procent av vindkraften i Sverige andelsägd, men i dag är det bara cirka 1,5 procent.

Prognosen för att nå i mål med skattereduktionen är god, eftersom det finns ett brett politiskt stöd för förslaget i riksdagen. Utöver regeringen har även Vänsterpartiet och Centerpartiet uttryckt sitt stöd, vilket ger en klar riksdagsmajoritet. Vi ser fram emot den andra andningen i Sveriges energiomställning, där även den majoritet som inte har en egen villa med ett stort tak eller blåsig tomt, får möjlighet att aktivt bidra på samma villkor som villaägarna.

Linda Burenius Magnusson, styrelseordförande, 100% förnybart

 

 

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 3/2017, som kommer i september och som har tema: visioner

_______________