Förra året enades världens länder om 17 globala mål för hållbar utveckling, vilket inkluderar 169 olika delmål.

Sverige och Fiji har tagit ett gemensamt initiativ till en stor FN-konferens om ett av dessa globala mål – nummer 14, som handlar om hav och marina resurser.

Konferensen blir unik på så sätt att det är den första på hög nivå som fokuserar på ett enskilt mål. Den ska äga rum i New York i juni och uppemot 8 000 delegater från hela världen väntas komma.

I dag meddelade den svenska regeringen att Sverige kommer jobba särskilt med delmål 14.6 som handlar om att förbjuda fiskesubventioner som bidrar till ett ohållbart fiske. Det är enligt regeringen en av de viktigaste åtgärderna för att hållbarhetsmål 14 ska kunna nås.

Det är i en debattartikel i UNT som Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, skriver tillsammans med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och EU- och handelsminister Ann Linde (S) att Sverige kommer driva frågan både på toppmötet i New York, men också på ett WTO-möte i Buenos Aires senare under året:

Regeringen, genom oss tre undertecknande statsråd, skrev nu i december brev till EU-kommissionen i syfte att EU ska ansluta sig till FN-organisationernas (Unctad, FAO och Unep) gemensamma uttalande om förbud mot subventioner som bidrar till ett ohållbart fiske.

Syftet är att få ytterligare fart på förhandlingarna för en multilateral överenskommelse i WTO.

Det regeringen bland annat vill uppnå med detta är att en överenskommelse om förbud mot fiskesubventioner som bidrar till ett ohållbart fiske finns med på dagordningen inför WTO:s nästa ministerkonferens som sker i Buenos Aires i december 2017.