Fisket bör regleras i fem marina skyddade områden i Kattegatt, det föreslår Havs- och vattenmyndigheten. Områdena det handlar om är Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen.

– Genom de föreslagna åtgärderna får ekosystemen, men även tumlare och sjöfåglar ett ökat skydd då risken att fastna i fiskeredskap minimeras, säger Lena Tingström, utredare på enheten för biologisk mångfald på myndigheten, i ett pressmeddelande.

Förslaget från Havs- och vattenmyndigheten är att införa tre zoner där allt fiske är förbjudet. I andra delar av de skyddade områdena kan ett fiske med handredskap och ett burfiske efter skaldjur tillåtas. Dock bör det vara ett förbud mot bottentrålning och nätfiske.

Karta: Havs- och vattenmyndigheten

Myndigheten föreslår också att alla fiskefartyg som fiskar i området där de skyddade områdena finns ska ha en fungerande AIS (Automatic Identification System) ombord, så att det blir möjligt för exempelvis Kustbevakningen att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser i realtid.

Samtidigt ligger fyra av områdena utanför trålgränsen vilket innebär att andra länders fiskefartyg har rätt att fiska här. I höst kommer därför förhandlingar starta med de berörda medlemsländerna om att vidta bevarandeåtgärder i dessa områden.

 

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 2/2017, som har tema: vatten

_______________