I veckan publicerades The Climate Change Performance Index 2018 (pdf), en årlig rankning som organisationerna Germanwatch, New Climate Institute och Climate Action Network står bakom.

Det som analyseras och jämförs är utsläppsmängd, andel förnybar energi, energianvändning samt relevant politik, för 56 länder som tillsammans står för över 90 procent av utsläppen av växthusgaser globalt.

Som vanligt har de tre översta platserna lämnats tomma, detta för att belysa att inget land i dag gör tillräckligt för att målet om att hålla den globala medeltemperaturhöjningen under två grader, med sikte på 1,5 grader, ska kunna nås. På en fjärde plats kommer Sverige, följt av Litauen, Marocko, Norge, Storbritannien, Finland och Lettland. I botten av listan hamnar USA, Australien, Korea, Iran och till sist Saudiarabien.

Men organisationerna bakom rankningen är tydliga med att mer måste göras i samtliga länder.

[E]ven those countries with high rankings have no reason to sit
back and relax. On the contrary, the results illustrate that even
if all countries were as involved as the current front runners,
efforts would not yet be sufficient to prevent dangerous climate
change.