Det var 2011 som förberedelserna drogs igång med att bilda Åsnens nationalpark. Det aktuella området är ett orört och vildmarksartat skogs- och sjölandskap i Alvesta och Tingsryds kommuner och på gränsen till Växjö kommun.

Efter att riksdagen nu har gett klartecken har arbetet nått i mål.

– Efter många års förberedelser är vi glada att det nu står klart att Åsnen blir Sveriges 30:e nationalpark. Många har varit involverade i förberedelsearbetet och processen har präglats av en bred regional förankring och stor lokal delaktighet, säger Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Officiell invigningsdag blir fredagen 25 maj.

******

Här kan du se en karta som Naturvårdsverket tagit fram – som visar alla skyddade områden i Sverige.