I senaste numret av Effekt intervjuas miljöminister Karolina Skog (MP) om hur det egentligen kommer sig att det är lagligt att bottentråla i många av de marint skyddade områdena i Sverige. Miljöministern säger här bland annat:

– Det finns inget direkt samband mellan beslut om skydd och hur man sedan får fiska där. När ett beslut om skydd har tagits inleds en ny process om vad som får göras inom de här områdena, inklusive hur man får fiska. Här är det många intressen inblandade. Om det dessutom är så att flera länder har fiskerättigheter här, vilket det väldigt ofta är, så måste vi också förhandla med de länderna.

Regeringen tycker dock inte att situationen är perfekt och i veckan meddelades att fisket kan komma att regleras hårdare i många av de skyddade områdena.

– Efter att i flera steg ha ökat andelen skyddade havsområden riktar vi nu fokus mot att stärka skyddet inom respektive område. Nya fiskeregleringar är ett avgörande verktyg för att värna de marina miljöerna, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande.

Bara under det senaste året har Sverige dubblerat arealen skyddad havsmiljö: från 6,7 till 13,6 procent. Därmed har Sverige nått sitt internationella åtagande om att skydda minst 10 procent av landets havsområden till år 2020.

Men skyddet i dessa skyddade områden behöver alltså stärkas och regeringen kommer nu att ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att föreslå fiskeregleringar i både nya och redan etablerade skyddade områden. Myndigheten ska också utreda bottentrålningens effekter inom skyddade områden och inom trålgränsen, samt vid behov föreslå åtgärder.

Uppdraget ska rapporteras under våren 2018.

 

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 2/2017, som har tema: vatten

_______________