Senast år 2020 ska 20 procent av EU:s energiförbrukning komma från förnybara energikällor. Ny statistik från Eurostat visar hur det går för medlemsländerna att nå det gemensamma målet.

Eftersom länderna i EU kommit olika långt i omställningen sattes från början också olika målsättningar. Sverige ska exempelvis klara 49 procent förnybart år 2020, vilket kan jämföras med Malta som ska komma upp i tio procent till samma år.

Nu är siffrorna för 2016 års energiförbrukning klara, och Eurostats statistik visar bland annat följande:

  • EU har sammantaget kommit upp i 17 procent förnybart.
  • Elva länder har redan klarat sina 2020-mål.
  • Sverige ligger bäst till, med 53,8 procent förnybart.
  • Svårast ser det just nu ut för Nederländerna som kom upp i sex procent förnybart 2016, men som ska nå 14 procent år 2020. Även Frankrike, Irland och Storbritannien har mycket kvar att göra.