Sverige har i dagsläget 29 nationalparker utspridda över landet. Men om allt går enligt planerna kommer den 30:e nationalparken att bildas i slutet av maj nästa år, det skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Arbetet med den nya nationalparken, Åsnens nationalpark, påbörjades redan 2011. Området ligger i södra Småland och representerar ett sydsvenskt slättlandskap med insjöskärgård, ett rikt fågelliv, gammal bokskog, ovanliga svampar, mossor och lavar.

 

********

Mer i Effekt: Bildspel: Här är alla Sveriges nationalparker