Världsnaturfonden WWF publicerade i oktober en ny rapport där organisationen försöker ge en helhetsbild av planetens tillstånd. Bland annat konstateras att antalet fåglar, däggdjur, amfibier, reptiler och fiskar har minskat med omkring 60 procent sedan 1970.

En av dem som var på plats när Living planet report (pdf) lanserades i Sverige var professor Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre och även den som skrivit förordet till rapporten. Han förklarade att den stora källan till oro i forskarsamhället just nu är att man inte vet vid vilken grad av planetärt tryck som det kan uppstå tröskeleffekter. Det vill säga när mänskligheten förlorar förarsätesrollen och där planeten tar över och irreversibelt självförstärker negativa förändringar i exempelvis arktiska ismiljöer, regnskogsområden eller i havens korallrev. Även om världen exempelvis skulle klara tvågradersmålet finns alltså fortfarande stora risker för sådana permanenta förändringar.

sid-7-langartikel-liten-bild-kopia

Foto: SRC

– Det innebär att det här inte är en miljöfråga, inte en hållbarhetsfråga, utan det är en säkerhetsfråga, säger Johan Rockström till Effekt.

Bollen passar han därmed vidare till den svenska regeringen. I somras lyckades Sverige knipa en plats i FN:s säkerhetsråd, med start i januari 2017. Säkerhetsrådet har femton medlemmar; där Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA är ständiga medlemmar, medan FN:s generalförsamling väljer de tio icke­ständiga medlemmarna för tvåårsperioder.

– Det skulle i princip räcka om Sverige får upp det på agendan och lyfter fram att planetens hållbarhet – vilket innebär alla de planetära gränserna, exempelvis för klimat och biologisk mångfald – också är en säkerhetsfråga.

Johan Rockström menar att problemet i dag är att säkerhetsbegreppet fortfarande mest handlar om sådant som terrorism, krig och politiska stabilitetsfrågor, vilket han menar avspeglas även i medias nyhetsbevakning.

– Men ännu viktigare är faktiskt att säkra planetens stabilitet. Sverige måste göra klart att detta borde vara en strategisk prioritet för alla de länder som sitter med i säkerhetsrådet, säger John Rockström till Effekt.

_____

Denna artikel finns med i senaste numret av klimatmagasinet Effekt som når prenumeranterna nu i veckan. En prenumeration kan lätt ordnas här.