I en soppåse ska det bara finnas sådant som inte kan materialåtervinnas, men svenskarna sorterar dåligt, och matavfall, förpackningar och returpapper är i dag en alltför vanlig syn i soporna.

I genomsnitt är det bara en tredjedel av det som slängs i restavfallet som egentligen hör hemma där, det visar en sammanställning av plockanalyser som genomförts i 109 svenska kommuner på uppdrag av Avfall Sverige, den svenska branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

– Den här sammanställningen av plockanalyser runt om i landet visar att vi har långt kvar till verklig resurshushållning. Utökad fastighetsnära insamling, tillsammans med informationsinsatser, kan vara ett sätt att minska mängden förpackningar och returpapper i restavfallet, säger Jenny Westin, som är Avfall Sveriges expert på statistik, i ett pressmeddelande.

____

På sajten sopor.nu finns en hel del tips om hur soppåsen kan bantas.