Klimataktion Stockholm arrangerar i samarbete med ABF en studiecirkel där vi ämnar studera och diskutera framtidens möjliga klimatkampsstrategi utifrån historiska exempel på och forskning kring strategisk planering av ickevåldskampanjer och -metoder. På många sätt har klimatkampen nått ett läge då vi behöver börja tänka och planera långsiktigt. Vi behöver komma på fler sätt att kämpa och vi behöver en strategi som för oss mot målet genom vår egen kraft. Vi behöver kompletterande påtrycksmetoder i form av t ex ickesamarbetskampanjer. Den här studiecirkeln är ett första steg på en sådan väg och hålls som en kvällskurs om sex tillfällen, där vi tar upp ämnen som t ex:

* identifiera motståndare och analysera deras, och egna, styrkor och svagheter
* hur en mångårig kamp kan delas in med olika faser, kampanjer och delmål
* olika ickevåldsmetoder, hur de skiljer sig från varandra och när de används bäst
* diskussion kring hur ”traditionella” ickevåldsmetoder kan anpassas till klimatkampen

Läs mer:
http://klimataktion.se/studiecirkel_ickevald_som_klimatkampsstrategi