Länsstyrelsen i Gävleborg meddelade i förra veckan att ett 485 hektar stort område som mestadels består av myrmark och en sjö kallad Västersjön ska skyddas.

Hägenlammsmyran, som ligger cirka 2,5 kilometer nordväst om Hamra i Ljusdals kommun, är ett stort sammanhängande blandmyrkomplex. Området har enligt länsstyrelsen höga hydrologiska och biologiska värden:

Områdets storlek, mångformighet och orördhet utgör de grundläggande förutsättningar för områdets höga naturvärden. Den rika fågelfaunan med arter som exempelvis brushane, storspov, och gluttsnäppa, i kombination med andra sällsynta arter som exempelvis varglav, lunglav och skrovellav, gör området skyddsvärt.