För tredje året i rad har Naturvårdsverket låtit Kantar Sifo undersöka vad befolkningen i Sverige anser om skyddad natur.

Årets undersökningen visar att 83 procent av de tillfrågade är helt eniga och 11 procent är delvis enig med påståendet: Det är viktigt att skydda natur. Bara fem procent är helt eller delvis oeniga.

– Det är glädjande att se att stödet för att skydda natur är så starkt år efter år, säger Maano Aunapuu, enhetschef på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar också att 43 procent av de tillfrågade är helt eniga och 29 procent är delvis enig med påståendet: Naturreservat och nationalparker är viktiga för mina utomhusaktiviteter. Detta kan jämföras med åtta procent som är helt eller delvis oeniga.