I går meddelade Stockholms stad att man säljer av de aktieindexfonder som innehåller bolag som har sin verksamhet inom fossilbränslesektorn. En följd av beslutet är att aktietillgångar i fossilbolag motsvarande cirka 30 miljoner kronor avyttras.

– Stockholms stad ska placera de pengar man förvaltar på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär att vi inte ska stötta eller tjäna pengar på dåliga arbetsförhållanden, pornografi, alkohol och klimatförstörande verksamheter. Jag har länge drivit frågan om divestering och jag är glad att Stockholms stad nu har beslutat att undvika att placera pengar i bolag verksamma inom fossil energi, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad, i ett pressmeddelande.

Fossil Free Stockholm, som också drivit en kampanj i frågan länge, menar att detta är ett historiskt beslut och att Stockholm nu kan sälla sig till den grupp av städer över hela världen som valt att klippa banden finansiellt till fossilindustrin.

– Stockholms beslut att divestera ur de bolag som eldar på klimatkrisen bevisar att det inte längre är moraliskt accepterbart att investera i eller stödja business-as-usual för fossilindustrin, säger Andrew Maunder, som varit med och drivit frågan tillsammans med Fossil Free Stockholm, i en presskommentar.

_______

Läs mer om divestering i Effekt nr 4/2015

Effekt 4.2015