Det statliga bolaget Sveaskog, som äger 14 procent av Sveriges skogar, måste sluta avverka de områden som är skyddsvärda. Det menar 23 organisationer, som på DN debatt uppmanar regeringen att ge bolaget nya ägardirektiv.

Ett av kraven som förs fram av organisationerna handlar om att regeringen borde se till så att alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog i dag förvaltar skyddas långsiktigt. Regeringen borde också se till så att Sveaskogs marker med låga naturvärden i större utsträckning kan bytas mot privat­ägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett ordentligt skydd.

Malin Sahlin, sakkunnig på Naturskyddsföreningen som är en av organisationerna bakom uppropet, säger i ett pressmeddelande:

– Ideell naturvård har genom åren upprepat kunnat visa på att Sveaskog avverkar skyddsvärda skogar, som aldrig tidigare kalavverkats, med dokumenterade livsmiljöer för hotade arter. Det är tydligt att det behövs stora förändringar inom Sveaskogs förvaltning av våra skogar för att säkerställa att åtminstone staten inte avverkar sina egna skyddsvärda skogar.

De 23 organisationerna vill även att det statliga skogsbruket ska öka användandet av hyggesfria metoder och på så sätt också vara en förebild för andra skogsbrukare i landet.

På sidan vårskog.nu uppmanas människor att skriva på för att regeringen skyndsamt ska ändra Sveaskogs ägardirektiv och se till så att bolagets miljöambitioner höjs.