Kullaberg, som ligger längst ut på halvön Kullen i nordvästra Skåne, har tidigare varit uppdelat i olika naturreservat med olika regler. Nu har länsstyrelsen, som äger den västra delen av området, förhandlat fram ett avtal med Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen som äger de östra delarna.

Avtalet innebär att stiftelsen får en ersättning för att avstå från skogsavverkning för all framtid. På så sätt kan hela Kullaberg bli ett naturreservat där samma regler kommer gälla.

– Östra Kullaberg rymmer fantastiska skogar med ädellövskog. Genom avtalet kan vi låta skogen utvecklas fritt, vilket främjar den biologiska mångfalden. Kullaberg blir ett område där ännu fler djur och växter kommer att trivas, säger Per-Magnus Åhrén, chef för naturskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.

Nästa steg i processen blir att ta fram en ny skötselplan för reservatet som i sin nya form kommer omfatta över 1 300 hektar, inräknat vissa områden i havet.

_____

Läs mer om Kullabergs naturreservat här.

En karta över all skyddad natur i Sverige finns här.