Socialdemokraterna presenterade i dag ett antal nya förslag på miljö- och klimatområdet.

På en pressträff i Stockholm berättade Åsa Westlund, partiets miljöpolitiska talesperson, att Socialdemokraterna under nästa mandatperiod vill ha större fokus på hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi.

Bland annat vill Socialdemokraterna att en pant införs på mobiltelefoner och andra elektroniska produkter. Partiet vill även öka insamlingen och återvinningen av textilier. Nu vill man därför se över hur sådana system kan utformas.

– Jag tror att de här förslagen går att genomföra under nästa mandatperiod, säger Åsa Westlund till Effekt.

Då det gäller insamling och återvinning av textilier skriver Socialdemokraterna:

Utgångspunkten ska vara att de ideella organisationer som samlar in i dag kan fortsätta med det samtidigt som andelen textilier som återanvänds eller återvinns inom nya användningsområden måste öka.