Ämnena är: Naturvård, klimat, naturnära skogsbruk, skogshistoria, ekofilosofi, rättvis handel och ekologi m.m.

Hemsida och mer info: http://www.skogsfestivalen.org