I veckan beslutade länsstyrelsen i  Jönköpings län om bildandet av ett nytt naturreservat. Det är Sandseboskogen i Gislaveds kommun som ska ges ett långsiktigt skydd.

Området är på 113 hektar och består av en talldominerad skog med flera ovanliga moss- och lavarter. Länsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande:

Flera signalarter och rödlistade arter av mossor, lavar och svampar har hittats i naturreservatet. Arter som noterats i området är stor revmossa, kattfotslav, knärot, garnlav, vedtrappmossa, brunpudrad nållav, lakritsmusseron, dropptaggsvamp och jättemusseron. Tjäder, orre, skogssnäppa, enkelbeckasin och spillkråka är några av de fågelarter som har noterats.

 

*********

En karta över samtliga skyddade områden i Sverige finns här: skyddadnatur.naturvardsverket.se

_______________

Vill du prenumerera på klimatmagasinet Effekt i ett år?
Swisha till 123 006 43 60
250 kr + namn och adress, så får du 4 nummer av papperstidningen
200 kr + mejladress, så får du 4 nummer av tidningen som pdf
Start med nummer 3/2017, som kommer i september och som har tema: visioner

_______________