Världen i stort befinner sig fortfarande i den sköna tron att allt kommer att fortsätta som förut, mer eller mindre. Bara ekonomin tar fart igen så att jobben blir fler och pengarna fler. Och plöjer vi bara ner lite av de pengarna i forskning på ny teknik så ska vi nog kunna lösa det där med klimatet också.

Det verkar endast vara en liten del av världsbefolkningen som inte längre tror på business as usual. Det är på intet sätt någon formerad rörelse, men klart är att denna växande massa sjuder av engagemang. Jag noterar också en växande frustration.

Det som är spännande är så mycket händer så fort just nu och att det mesta händer under radarn. Personer som för bara något år sedan välsignade den ekonomiska tillväxten (bara den var ”grön” eller ”hållbar”) kommer nu ut som tillväxtkritiker. Många diskussioner som berör klimat och miljö utmynnar allt oftare i ett ifrågasättande av tillväxtidén.

Just tillväxtkritiken har en tendens att knyta samman individer och grupper från vitt skilda håll. New Economics Foundations Saamah Abdallah, nyligen hemkommen från Nerväxtkonferensen i Barcelona, ser i detta potentialen för en ny social rörelse.

Samtidigt börjar insikten om en snar oljekris att sjunka in allt längre upp i makthierarkierna. Till och med Pentagon varnar nu för en omfattande oljekris så snart som inom ett par år (läs mer hos bloggrannarna Cornucopia och In the end we’re all debt). Eftersom oljan är nödvändig för att driva den ekonomiska tillväxten riskerar sjunkande oljeproduktion att grusa förhoppningarna hos dem som hoppas att ekonomin ska börja växa igen.

Oljepriset är för övrigt just nu uppe i 86 dollar vilket det inte varit sedan våren 2008, strax innan det sköt upp till 147 dollar och världsekonomin kraschade.

Det är mycket som står på spel just nu. Som den irländska tankesmedjan Feasta skriver i sin skarpa och ruggiga rapport Tipping Point: Det ökande flödet av koncentrerad energi är den grund som vår civilisation står på.

”Sannolikheten är hög att vår integrerade och globaliserade civilisation står på randen till en snabb och snar kollaps.”

Under våren kommer en del av det sjudande engagemanget att komma upp i dagen på olika sätt. Ett nätverk med fokus på tillväxtkritik är under uppstart. Effekts kommande nummer lanseras på Orionteatern den 24 april i form av ett arrangemang med en tydligt tillväxtkritisk karaktär. Bland annat blir det en fem timmar lång show och panelsamtal som fått rubriken ”Tillväxt? Nej tack”. En lång radda av debattörer är engagerade i detta. Mer om det inom kort. Samma kväll lanseras också Tvärdrags nya nummer som har temat socialdemokratin bortom tillväxten samt en ny antologi inför valet med flera tillväxtkritiska bidrag (jag skriver ett av dem).

 

Bloggat: Flute